Szkoły podstawowe w Gminie Żabia Wola

Szanowni Rodzice, Uczniowie i Mieszkańcy,

w związku z dalszym rozwojem komunikacji autobusowej na terenie Gminy Żabia Wola oraz zawarciem nowych umów z przewoźnikami od stycznia 2021 roku zmieniają się zasady dowozu uczniów do szkół.

Po powrocie dzieci do szkół w 2021 roku, zakup biletu miesięcznego dla ucznia dokonują Rodzice / Opiekunowie, natomiast Gmina Żabia Wola na podstawie złożonego po zakończeniu miesiąca wniosku wraz z dołączonym biletem zwraca koszt zakupu biletu dla ucznia na wskazany przez Rodzica / Opiekuna numer rachunku bankowego. Zgodnie z zapisami Ustawy Prawo Oświatowe Gmina zwraca koszt zakupu biletu uczniom dla których odległość z miejsca zamieszkania wynosi powyżej 3 km w przypadku uczniów klas 0-4 oraz 4 km w przypadku uczniów klas 5-8. W przypadku uczniów do ukończenia 7 roku życia zwrot za bilet miesięczny przysługuje również Rodzicowi / Opiekunowi.

Taki sam sposób organizacji dowozów funkcjonuje w sąsiedniej gminie Grodzisk Mazowiecki.

Miło nam poinformować, że bilety miesięczne po gminie Żabia Wola dla Dzieci i Młodzieży do ukończenia 16. roku życia
od 1 kwietnia 2021 r. kosztują symboliczne 6 zł.

Bilety miesięczne dla uczniów można kupować przez platformę e-podroznik.pl

Uczniowie zobowiązani są do posiadania w trakcie przejazdu ważnego dokumentu ze zdjęciem (legitymacji szkolnej) oraz biletu miesięcznego na przejazd.

Bilet miesięczny dla ucznia, ważny na terenie jednej gminy, zakupiony na dowolną linię powiatową uprawnia do korzystania ze wszystkich linii powiatowych 30, 31 i 32 w granicach gminy. Uczeń posiadający taki bilet może dojeżdżać do szkoły jedną linią np. 31, a wracać inną linią np. 32. Bilet zakupiony na linie powiatowe uprawnia do korzystania z linii gminnych (51, 52 i S), jednak nie odwrotnie, dlatego zalecamy kupować bilety miesięczne dla uczniów na dowolną linię powiatową 30, 31 lub 32 na odcinek trasy w granicach gminy.

Uczniowie, którym przysługuje zwrot za bilet, wypełniony i podpisany wniosek wraz z oryginałem biletu miesięcznego mogą złożyć w terminie 7 dni po zakończeniu miesiąca (za grudzień w terminie do 23 grudnia) do Kancelarii Centrum Usług Wspólnych w Józefinie ul. Mazowiecka 1. Gmina Żabia Wola na wskazany we wniosku rachunek bankowy zrefunduje koszty zakupu biletu. Druk wniosku o zwrot kosztów dostępny będzie na stronie internetowej Urzędu Gminy (w zakładce Transport), na stronie internetowej busregio.pl oraz w formie papierowej w Centrum Usług Wspólnych w Józefinie.

Więcej informacji dotyczących funkcjonowania transportu publicznego w Gminie Żabia Wola mogą Państwo uzyskać na stronie internetowej busregio.pl oraz bezpośrednio od Koordynatora transportu Pana Jerzego Kowalczyka pod numerem telefonu 723 00 88 05. Zachęcamy do korzystania z transportu publicznego w Gminie Żabia Wola i Powiecie Grodziskim.

SP im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Józefinie

SP im. Stefanii Dziewulskiej
w Ojrzanowie

SP im. Marii Kownackiej
w Skułach